Chào mừng đến với

Trường Đại học Quy Nhơn

Trường Đại học Quy Nhơn tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn (thành lập từ năm 1977), là trường đại học lớn, tọa lạc ven bờ biển, trung tâm của thành phố Quy Nhơn, trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Qua 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quy Nhơn từng bước lớn mạnh, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ mới, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước.

Khám phá ngay
SỨ MỆNH

Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục Đại học đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu KH, truyền bá tri thức & chuyển giao công nghệ; phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt đối với khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ là trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á; có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

TOÀN DIỆN
KHAI PHÓNG
THỰC NGHIỆP

THƯ VIỆN ẢNH

default
default

519

+

Đội ngũ Giảng viên

45

%

Giáo sư - Phó Giáo sư Tiến sỹ KH - Tiến sỹ

52

+

Chương trình đào tạo đại học

31

+

Chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ

14000

+

Sinh viên, học viên, Nghiên cứu sinh

35

+

Đối tác trong nước và Quốc tế

Đại học Quy Nhơn